OMV_2018092011 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018092011

Referentie gemeente:

2018/00118/OV

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een eengezinswoning

Ligging:

Karel Gilsonstraat 12C te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 308E2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Noureddine ZERIOUH, Sint-Denijsstraat 389 bus 1 te 1190 Vorst, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente
Ruisbroek tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.