OMV_2018134958 - Bekendmaking meldingsakte voor het regulariseren van een veranda

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2018134958
Referentie gemeente:2018/00032/ME
Projectnaam gemeente:het regulariseren van een veranda
Ligging:Brusselbaan 230A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceel 436L3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Brigitte Walschot met als adres Rue des Aubepines 68 te 1145 Luxemburg ontvangen.
De melding werd ingediend op 06/11/2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Brusselbaan 230A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceel 436L3.
De melding omvat: het regulariseren van een veranda
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.
Het college neemt akte van de melding.