OMV_2018137510 - Bekendmaking openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van eengezinswoning en het bouwen van een eengezinswoning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018137510

Referentie gemeente:

2018/00212/OV

Projectnaam gemeente:

het slopen van eengezinswoning en het bouwen van een eengezinswoning 

Ligging:

Kasteelstraat 72 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23077, sectie B, perceel 143Z4

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Jean Francois Arther Peeters, Dahliastraat 15 te 8370 Blankenberge, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kasteelstraat 72 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23077, sectie B, perceel 143Z4

De aanvraag betreft het slopen van een eengezinswoning en het bouwen van een eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/01/2019 tot en met 10/02/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/02/2019, worden ingekeken:

  • via het omgevingsloket met referentie OMV_2018137510
  • of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

Dit kan:

  • aangetekend per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
  • digitaal via het omgevingsloket