OMV_2018068551 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een gebouw

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018068551

Referentie gemeente:

2018/00191/OV

Projectnaam gemeente:

het slopen van een gebouw

Ligging:

Bergensesteenweg 704A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van BEKE INVEST (Chris van de Ven), Petrus Huysegomsstraat 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van een gebouw. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.