OMV_2018115656 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning – aanpassing vergunning 2017/00261/BA

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018115656

Referentie gemeente:

2018/00178/OV

Projectnaam gemeente:

het verbouwen van een eengezinswoning - aanpassing vergunning 2017/00261/BA

Ligging:

Oudenakenstraat 18 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie I, perceel 824B, 828D, 831A, 831B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Alain Bertrand en Linda Deknop, Oudenakenstraat 18 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning - aanpassing vergunning 2017/00261/ba.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.