OMV_2018079018 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018079018

Referentie gemeente:

2018/00003/VK

Projectnaam gemeente:

het creëren van 2 loten

Ligging:

Molenborrestraat 2 te 1600 Sint-Laureins-Berchem afdeling 5, sectie A, perceel 242H, 242L, 243D, 244D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van PLAN + (Jörgen Van der Aa), Assesteenweg 199 te 1750 Lennik, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/11/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot creëren van 2 loten.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.