OMV_2018130229 - Openbaar Onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een bestaande loods – Vlezenbeek

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018130229

Referentie gemeente:

2018/00225/OV

Projectnaam gemeente:

het verlengen van een bestaande loods     

Ligging: Hemelrijkstraat 61, Hemelrijkstraat 65 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23089, sectie E, perceel 352D, 353C, 358S, 359X, 359Z  

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door mevrouw Godelieve Elshoegt, Hemelrijkstraat 65 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hemelrijkstraat 61, Hemelrijkstraat 65 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23089, sectie E, perceel 352D, 353C, 358S, 359X, 359Z.

De aanvraag betreft het verlengen van een bestaande loods.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
• Rubriek 19.6.2°c
• Rubriek 15.1.1°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/01/2019 tot en met 10/02/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/02/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018130229
• of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)