OMV_2018096348 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaande woning en het bouwen van een meergezinswoning en winkelruimte

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018096348

Referentie gemeente:

2018/00130/OV

Projectnaam gemeente:

het afbreken van een bestaande woning en het bouwen van een meergezinswoning en winkelruimte

Ligging:

Bergensesteenweg 261 bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bergensesteenweg 263 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 676B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jerry B & B REAL ESTATE (Jerry Berckmans), Peter Benoitstraat 18 te 1702 Dilbeek, werd verleend door het college van burgemeester en
schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot afbreken van een bestaande woning en het bouwen van een meergezinswoning en winkelruimte.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.