OMV_2018108572 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag slopen van een woning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018108572

Referentie gemeente:

2018/00161/OV

Projectnaam gemeente:

het slopen van een woning

Ligging:

Pelikaanberg 40 te 1600 Oudenaken afdeling 4, sectie A, perceel 203F

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jurgen Van der Cruijssen, Pelikaanberg 40 te 1600 Oudenaken, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot slopen van een woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Oudenaken tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.