OMV_2018123901 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor een bestemmingswijziging van woonhuis naar bijgebouw met nevenfuncties

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018123901

Referentie gemeente:

2018/00184/OV

Projectnaam gemeente:

het wijzigen van bestemming van woonhuis naar bijgebouw met nevenfuncties

Ligging:

Pijnbroekstraat 191 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie H, perceel 364P

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Aldo Cristianelli - Ann Van Thuyne, Pijnbroekstraat 203 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van bestemming van woonhuis naar bijgebouw met nevenfuncties.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.