OMV_2018126448 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een publiciteitsbord op de voorgevel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018126448

Referentie gemeente:

2018/00188/OV

Projectnaam gemeente:

het plaatsen van een publiciteitsbord op de voorgevel

Ligging:

Bergensesteenweg 707 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie F, perceel 543K2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg (Rodrigue Mammerickx en Michel Ninanne), Tollaan 68 te 1200 Woluwe, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een publiciteitsbord op de voorgevel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.