OMV_2018129083 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een zwembad

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018129083

Referentie gemeente:

2018/00192/OV

Projectnaam gemeente:

het aanleggen van een zwembad

Ligging:

Petrus Deboeckstraat 37 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 167/2N4

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jean-Claude Théodore Jacobs, Petrus Deboeckstraat 37 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot aanleggen van een zwembad.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.