OMV_2018134793 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van bomen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018134793

Referentie gemeente:

2018/00203/OV

Projectnaam gemeente:

het kappen van bomen     

Ligging:

Pelikaanberg 5 te 1600 Oudenaken afdeling 4, sectie B, perceel 47E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Romain Clarembeau, Bergensesteenweg 158 te 1651 Beersel, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot kappen van bomen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.