OMV_2018136094 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een driegevel eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018136094

Referentie gemeente:

2018/00209/OV

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een driegevel eengezinswoning     

Ligging:

Pijnbroekstraat 40 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie H, perceel 154C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Sofie Vellemans, Prinses Paolalaan 31 te 1500 Halle, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een driegevel eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.