OMV_2018126228 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van 8 bomen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018126228

Referentie gemeente:

2018/00189/OV

Projectnaam gemeente:

het vellen van 8 bomen     

Ligging:

Oudenakenstraat – Jozef Dedobbeleerstraat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie I, perceel 18A, 19A

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Carine Clara Jacobs, Oudenakenstraat 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot vellen van 8 bomen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.