OMV_2018129667 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren en verbouwen van een woning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018129667
  

Referentie gemeente:

2018/00194/OV

Projectnaam gemeente:

het regulariseren en verbouwen van een woning     

Ligging:

Lenniksebaan 1065 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel 443N

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van John Van Laethem, Lenniksebaan 1065 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot regulariseren en verbouwen van een woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.