OMV_2018109386 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de functie van commerciële ruimte naar woonruimte en het aanleggen van 2 parkeerplaatsen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018109386
  

Referentie gemeente:

2018/00181/OV​​​​​​​  

Projectnaam gemeente:

het wijzigen van de functie van commerciële ruimte naar woonruimte en het aanleggen van 2 parkeerplaatsen     

Ligging:

Bergensesteenweg 59 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 23077, sectie A, perceel 124M19

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van ALERIMAG (Rudy Daelemans), Edmond Machtenslaan 157 bus 59 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van de functie van commerciële ruimte naar woonruimte en het aanleggen van 2 parkeerplaatsen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.