OMV_2018156217 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning – Vlezenbeek

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018156217

Referentie gemeente:

2018/00233/OV

Projectnaam gemeente:

het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

Ligging:

Appelboomstraat 181 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23089, sectie E, perceel 259B

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Tom Destrycker, Rink 19 bus 1 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Appelboomstraat 181 te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23089, sectie E, perceel 259B

De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/01/2019 tot en met 27/02/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/02/2019, worden ingekeken:

•    via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018156217 
•    of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  

Dit kan:

•    analoog per brief op het volgende adres: 
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
•    digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek