OMV_2018150746 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan de Fabriekstraat en Karl Gilsonstraat – Sint-Pieters-Leeuw

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018150746

Referentie gemeente:

2018/00239/OV

Projectnaam gemeente:

het uitvoeren van verbeteringswerken aan Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat - deel 2

Ligging:

Fabriekstraat zn te 1601 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23069, sectie A, perceel 362Bsectie B, perceel 116P, 116S, 117N, 121E, 121F, 123F, 127K

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Luc Deconinck, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Fabriekstraat te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23069, sectie A, perceel 362B en sectie B, perceel 116P, 116S, 117N, 121E, 121F, 123F, 127K

De aanvraag betreft het uitvoeren van verbeteringswerken aan de Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat - deel 2.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/01/2019 tot en met 27/02/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/02/2019, worden ingekeken:

•    via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
met referentie OMV_2018150746 
•    of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  

Dit kan:
•    analoog per brief op het volgende adres: 
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
•    digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)