OMV_2019002154 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning tot een zorgwoning en het samenvoegen van lot 1 en lot 5 – Sint-Pieters-Leeuw

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019002154 

Referentie gemeente:

2019/00005/OV

Projectnaam gemeente:

het verbouwen en uitbreiden van eengezinswoning tot een zorgwoning en het samenvoegen van lot 1 en lot 5

Ligging:

Galgstraat 56, Heydriesstraat 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23582, sectie E, perceel 67D, 67F

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Georges  Luypaert, Galgstraat 56 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Galgstraat 56, Heydriesstraat 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23582, sectie E, perceel 67D, 67F

De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning tot een zorgwoning en het samenvoegen van lot 1 en lot 5.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/02/2019 tot en met 03/03/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/03/2019, worden ingekeken:

•    via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019002154 
•    of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  
Dit kan:

•    analoog per brief op het volgende adres: 
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
•    digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)