OMV_2018000077 - Bekendmaking openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van 2 bestaande lichtmasten.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018000077

Referentie gemeente:

2018/00248/OV

Projectnaam gemeente:

vervangen van 2 bestaande lichtmasten door 2 buispylonen voor antennes voor mobiele telecommunicatie met bijhorende technische kasten voor Proximus en Telenet.

Ligging:

Brusselbaan, openbaar domein

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Telenet Group, vertegenwoordigd door de heer Philippe Tips, Neerveldstraat 105 te 1200 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Brusselbaan op openbaar domein.

De aanvraag betreft het vervangen van 2 bestaande lichtmasten door 2 buispylonen voor antennes voor mobiele telecommunicatie met bijhorende technische kasten voor Proximus en Telenet.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/02/2019 tot en met 05/03/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/03/2019, worden ingekeken:

- via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018000077

- of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres:
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

- digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)