OMV_2018157999 - Bekendmaking Openbaar Onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een machineloods en rundveestal

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018157999

Referentie gemeente:

2018/00242/OV

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een machineloods en rundveestal

Ligging:

Pijnbroekstraat 155 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23583, sectie H, perceel 277F, 413E, 444B, 446A

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Michel Vankeerberghen, Brusselsesteenweg 328 te 1500 Halle, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pijnbroekstraat 155 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23583, sectie H, perceel 277F, 413E, 444B, 446A

De aanvraag betreft het bouwen van een machineloods en rundveestal.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03-02-2019 tot en met 05-03-2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05-03-2019, worden ingekeken:

•    via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018157999 
•    of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  

Dit kan:

•    analoog per brief op het volgende adres: 
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
•    digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek