OMV_2018149903 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaande woning en bouwen van een nieuwe woning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018149903
  

Referentie gemeente:

2018/00229/OV
  

Projectnaam gemeente:

het afbreken van een bestaande woning en bouwen van een nieuwe woning     

Ligging:

Victor Millairstraat 23 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie H, perceel 244D, 245E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Kevin Proost en Stéphanie Millaire, Rue de Braine 53 te 7090 Petit-Roeulx-Lez-Braine, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 21/01/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot afbreken van een bestaande woning en bouwen van een nieuwe woning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.