OMV_2018137697 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018137697
  

Referentie gemeente:

2018/00210/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een eengezinswoning      

Ligging:

Molenstraat 2A te 1600 Sint-Laureins-Berchem afdeling 5, sectie A, perceel 166F

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Joos Vandendoorent, Isabellastraat 52B bus 203 te 1703 Dilbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 21/01/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.