OMV_2018105727 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van 37 populieren

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018105727
  

Referentie gemeente:

2018/00202/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

het kappen van 37 populieren      

Ligging:

Hemelrijkstraat te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie E, perceel , 377A, 381A, 382A

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Jeanne Van Nechel, Rink 29 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 21/01/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot kappen van 37 populieren.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.