OMV_2018108453 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een overdekt terras, isoleren van gevels, vervangen van raamlintelen en aanleggen doorgang in grind

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018108453
  

Referentie gemeente:

2018/00179/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

het plaatsen van een overdekt terras, isoleren van gevels, vervangen van raamlintelen en aanleggen doorgang in grind      

Ligging:

Sint-Laureinsstraat 6 te 1600 Sint-Laureins-Berchem afdeling 5, sectie A, perceel 208F

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Joeri Denayer, Sint-Laureinsstraat 6 te 1600 Sint-Laureins-Berchem, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 28/01/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een overdekt terras, isoleren van gevels, vervangen van raamlintelen en aanleggen doorgang in grind.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.