OMV_2018132998 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van 12 nieuwbouwwoningen, wijziging op 2017/00209/BA

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018132998
  

Referentie gemeente:

2018/00197/OV
  

Projectnaam gemeente:

het regulariseren van 12 nieuwbouwwoningen, wijziging op 2017/00209/BA      

Ligging:

Mispelstraat 1, Mispelstraat 2, Mispelstraat 3, Mispelstraat 4, Sleedoornstraat 1, Sleedoornstraat 2, Sleedoornstraat 3, Sleedoornstraat 4, te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 31R4, 31Z4, 33G2, 35P3, 35Y3, 36D3, 36Z2, 549D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Zabra Real Estate (Laurens Brantegem en Karel Baten), Antoon Catriestraat 8A te 9031 Gent, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 28/01/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. 

   Het betreft een aanvraag tot regulariseren van 12 nieuwbouwwoningen, wijziging op 2017/00209/ba.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.