Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning en het regulariseren van een paardenstal, afdak en mestvaalt en het huisvesten van 25 paarden

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019029923

Referentie gemeente:

2019/00054/OV

Projectnaam gemeente:

uitbreiden van een woning en het regulariseren van een paardenstal, afdak en mestvaalt en het huisvesten van 25 paarden
 

Ligging:

Jaak Calloensstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie K, perceel 62A2, 62X

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Kenny Quinart, Jaak Calloensstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Jaak Calloensstraat 16 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 3, sectie K, perceel 62A2, 62X.
De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning en het regulariseren van een paardenstal, afdak en mestvaalt en het huisvesten van 25 paarden.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 15.1.1°, 28.2.c)1°, 9.4.3.c)1°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/04/2019 tot en met 26/05/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 26/05/2019, worden ingekeken:
via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019029923 op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
- digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)