Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het regulariseren van tunnelserres

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019036023

Referentie gemeente:

2019/00056/OV

Projectnaam gemeente:

het regulariseren van tunnelserres
 

Ligging:

Hoogstraat 50, Hoogstraat 52 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie K, perceel 119B, 120E, 120F, 120G, 120H, 125F, 125H

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Francois Peeters, Hoogstraat 50 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogstraat 50, Hoogstraat 52 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 3, sectie K, perceel 119B, 120E, 120F, 120G, 120H, 125F, 125H
De aanvraag betreft het regulariseren van tunnelserres.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/05/2019 tot en met 04/06/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 04/06/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019036023
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)