Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis – Ruisbroek

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019039583

Referentie gemeente:

2019/00008/VK

Projectnaam gemeente:

creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis
 

Ligging:

Boomkwekerijstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Pieter Cornelisstraat te 1601 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23069, sectie A, perceel 156B11, 156C11, 156C14, 156D13, 156E13, 156F13, 156G11, 156G13, 156H11, 156H13, 156K13, 156M13, 156P13, 156T10, 156V10, 156V11, 156W10, 156Y10, 157A4, 157B4, 157F4, 157G4, 157H4, 157L4, 158F3, 158K3, 158M3, 158N3, 158P3, 158S3, 158T2, 158T3, 158V2, 158V3, 158W2, 158X2, 158Y2, 158Z2, 159A8, 159D8, 159E8, 159F8, 159G8, 159H8, 159R4, 159T12, 159V12, 159Y10, 299W, 300C2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Michel Hellawell, Winston Churchilllaan 228 te 1180 Ukkel, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boomkwekerijstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Pieter Cornelisstraat te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23069, sectie A, perceel 156B11, 156C11, 156C14, 156D13, 156E13, 156F13, 156G11, 156G13, 156H11, 156H13, 156K13, 156M13, 156P13, 156T10, 156V10, 156V11, 156W10, 156Y10, 157A4, 157B4, 157F4, 157G4, 157H4, 157L4, 158F3, 158K3, 158M3, 158N3, 158P3, 158S3, 158T2, 158T3, 158V2, 158V3, 158W2, 158X2, 158Y2, 158Z2, 159A8, 159D8, 159E8, 159F8, 159G8, 159H8, 159R4, 159T12, 159V12, 159Y10, 299W, 300C2
De aanvraag betreft het creëren van 41 loten met nutsvoorzieningen en wegenis.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/05/2019 tot en met 08/06/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 08/06/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019039583
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)