Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het aanpassen van grondwaterwinningen en een update van de vergunning van brouwerij Belle Vue

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018107706

Referentie gemeente:

2019/00026/OV

Projectnaam gemeente:

aanpassen van de grondwaterwinningen en een update van de vergunning van brouwerij Belle Vue
 

Ligging:

Bergensesteenweg 144 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23077, sectie A, perceel 94C2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Sem Vandecan, Bergensesteenweg 144 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergensesteenweg 144 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23077, sectie A, perceel 94C2
De aanvraag betreft aanpassen van de grondwaterwinningen en een update van de vergunning van brouwerij Belle Vue.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
17.3.2.2.2°b), 17.3.5.3°, 17.3.7.1°a), 17.3.8.2°, 17.4., 6.4.1°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/05/2019 tot en met 04/06/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/06/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018107706
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)