OMV_2018155207 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een rundveestal en aanleggen van een groenvoedersilo en mestvaalt, plaatsen van een aardappelautomaat en aanleggen van een betonverharding

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018155207
  

Referentie gemeente:

2019/00004/OV
  

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een rundveestal en aanleggen van een groenvoedersilo en mestvaalt,
plaatsen van een aardappelautomaat en aanleggen van betonverharding     

Ligging:

Steenbergstraat 7 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel 512A, 513G, 513H, 516C, 517C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Philip Heymans, Steenbergstraat 7 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 25/03/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een rundveestal en aanleggen van een groenvoedersilo.
en mestvaalt, plaatsen van een aardappelautomaat en aanleggen van betonverharding.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.