OMV_2019017017 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een nieuwe garage, aanleggen van een overdekt terras en zwembad

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019017017
  

Referentie gemeente:

2019/00024/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

het afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een nieuwe garage, aanleggen van een overdekt terras en zwembad     

Ligging:

Victor Millairstraat 9A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie H, perceel 62W

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Peter Mondelaers, Victor Millairstraat 9a te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een nieuwe garage, aanleggen van een overdekt terras en zwembad.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
​​​​​​​
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.