OMV_2019005903 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het in stand houden van een bestaande voorbouw en bouwen van twee woongelegenheden

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019005903
  

Referentie gemeente:

2019/00013/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

het in stand houden van een bestaande voorbouw en het bouwen van twee woongelegenheden     

Ligging:

Lenniksebaan 1087, Lenniksebaan 1087A, Lenniksebaan 1087B te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel 426A, 427D, 427F

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Isabel Graham, Square Joséphine Charlotte 12 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot in stand houden van een bestaande voorbouw en het bouwen van twee woongelegenheden.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.