OMV_2019015735 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019015735
  

Referentie gemeente:

2019/00027/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

het uitbreiden van een eengezinswoning     

Ligging:

L.A. Schockaertstraat 160 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie C, perceel 332L2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Harri Guevara, L.A. Schockaertstraat 160 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
​​​​​​​
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.