Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande verkaveling “Rattendaal”

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019016649

Referentie gemeente:

2019/00006/VK

Projectnaam gemeente:

wijzigen van een bestaande verkaveling "Rattendaal"
 

Ligging:

Jagersdal zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 23077, sectie B, perceel 143D10, 143E10

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Ahmed Minhal, Boulevard Sylvain Dupuis 110 bus 3 te 1070 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor het wijzigen van een bestaande verkaveling.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Jagersdal zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 23077, sectie B, perceel 143D10, 143E10 De aanvraag betreft het wijzigen van een bestaande verkaveling "Rattendaal".

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/04/2019 tot en met 29/05/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/05/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019016649
• of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)