OMV_2019014120 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning ingevolge brandschade

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019014120
  

Referentie gemeente:

2019/00020/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een eengezinswoning ingevolge brandschade
    

Ligging:

Konijnestraat 92 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie A, perceel 338F

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Claude Dewever, Vorstsesteenweg 143 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning ingevolge brandschade.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.
​​​​​​​
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.