OMV_2019008505 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de bestemmingsfunctie van detailhandel (winkel) naar diensten (kapsalon)

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019008505
  

Referentie gemeente:

2019/00016/OV
  

Projectnaam gemeente:

wijzigen van de bestemmingsfunctie van detailhandel (winkel) naar diensten (kapsalon)
    

Ligging:

Dorp 18, Vlezenbeeklaan 151, Vlezenbeeklaan 151A te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie D, perceel 95R

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Nicole Verschoore, Ninoofsesteenweg 85 te 1700 Dilbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van de bestemmingsfunctie van detailhandel (winkel) naar
diensten (kapsalon).
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.