OMV_2019009905 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning met schuur en afbreken van een bijgebouw

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019009905
  

Referentie gemeente:

2019/00019/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een eengezinswoning met schuur en het afbreken van een bijgebouw
    

Ligging:

Hoogstraat 43 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie K, perceel 206A2, 206E2, 206Z

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van IMMO MKPC (Frédéric Luijten), Bergensesteenweg 388 bus C te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning met schuur en het afbreken van een bijgebouw.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.