OMV_2018130229 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verlengen van een bestaande loods

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018130229
  

Referentie gemeente:

2018/00225/OV​​​​​​​
  

Projectnaam gemeente:

verlengen van een bestaande loods
    

Ligging:

Hemelrijkstraat 61, Hemelrijkstraat 65 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie E, perceel 352D, 353C, 358S, 359X, 359Z

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Godelieve Elshoegt, Hemelrijkstraat 65 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/04/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verlengen van een bestaande loods.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.