Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het inrichten van een werfgebonden tussentijdse opslag, opslag en mechanisch behandelen van betonpuin en opslag van gasolie in bovengrondse brandstoftanks

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019047207

Referentie gemeente:

2019/00088/OV

Projectnaam gemeente:

inrichten van een werfgebonden tussentijdse opslag, opslag en mechanisch behandelen van betonpuin en opslag van gasolie in bovengrondse brandstoftanks
 

Ligging:

Beemdstraat zn te 1601 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 7, sectie A, perceel 427D, 428D, 429D, 430D, 431D, 432D, 433D, 434D, 435D

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de firma Willemen Infra, vertegenwoordigd door de heer Kurt Kesteloot, Booiebos 4 te 9031 Gent, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beemdstraat zn te 1601 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 7, sectie A, perceel 427D, 428D, 429D, 430D, 431D, 432D, 433D, 434D, 435D.
De aanvraag betreft het inrichten van een werfgebonden tussentijdse opslag, opslag en mechanisch behandelen van betonpuin en opslag van gasolie in bovengrondse brandstoftanks.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
17.3.2.1.1.1°b), 2.2.2.a)1°, 6.5.1°, 61.2.1°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/05/2019 tot en met 23/06/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/06/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019047207
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)