Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019061212

Referentie gemeente:

2019/00099/OV

Projectnaam gemeente:

bouwen van een ééngezinswoning
 

Ligging:

Afdeling 23089, sectie E, perceel 254D

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door mevrouw Evi Scholiers, Madrigalstraat 51 bus 7 te 1080 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Appelboomstraat, en met als kadastrale ligging Afdeling 23089, sectie E, perceel 254D
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/05/2019 tot en met 29/06/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29/06/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/? openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019061212
• of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/? openbaaronderzoek)