OMV_2018081518 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een opslagplaats en bouwen van een appartement boven de opslagplaats

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018081518
  

Referentie gemeente:

2018/00240/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een opslagplaats en bouwen van een appartement boven de opslagplaats
    

Ligging:

L.A. Schockaertstraat 48 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 118M79

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Nick Van Driessche, Fabriekstraat 63 te 1601 Ruisbroek en Dominique Van Driessche, Bezemstraat 113 B te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 06/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.