OMV_2019028239 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het aanpassen van gevelopeningen, het aanleggen van een terras en het bouwen van een veranda

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019028239
  

Referentie gemeente:

2019/00050/OV
  

Projectnaam gemeente:

regulariseren van het aanpassen van gevelopeningen, het aanleggen van een terras en het bouwen van een veranda
    

Ligging:

Frans Timmermansstraat 43 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 2, sectie E, perceel 266R7

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Anne Blommaert, Frans Timmermansstraat 43 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 13/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot regulariseren van het aanpassen van gevelopeningen, het aanleggen van een terras en het bouwen van een veranda.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.