OMV_2018125187 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een beschermde, zonevreemde eengezinswoning naar een meergezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018125187
  

Referentie gemeente:

2019/00039/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een beschermde, zonevreemde eengezinswoning naar een meergezinswoning
    

Ligging:

Postweg 248, Postweg 250 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie A, perceel 402E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Paule Marie J Van Lierde, Victor Emmanuellaan III 28 te 1180 Ukkel, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 13/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een beschermde, zonevreemde eengezinswoning
naar een meergezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.