OMV_2019038936 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van spuitkurk op de voorgevel en het aanbrengen van een lichtreclame op het dak

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019038936
  

Referentie gemeente:

2019/00060/OV
  

Projectnaam gemeente:

plaatsen van spuitkurk op de voorgevel en het aanbrengen van een lichtreclame op het dak
    

Ligging:

Albert Van Cotthemstraat 54 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie A, perceel 52K9

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Thijs Claes, Albert Van Cotthemstraat 54 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 13/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van spuitkurk op de voorgevel en het aanbrengen van een lichtreclame op het dak.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.