OMV_2018157842 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018157842
  

Referentie gemeente:

2018/00243/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
    

Ligging:

Molenborrestraat 41 te 1600 Sint-Laureins-Berchem afdeling 5, sectie A, perceel 317B

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Nick Watzeels en Ann Packeu, Brusselbaan 497 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 13/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking..