OMV_2019028330 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de gevels en indeling van een vergunde eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019028330
  

Referentie gemeente:

2019/00049/OV
  

Projectnaam gemeente:

wijzigen van de gevels en indeling van een vergunde eengezinswoning
    

Ligging:

Topstraat 55 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie I, perceel 350M8

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Bart Fevrier, Galgstraat 242 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van de gevels en indeling van een vergunde eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.