OMV_2019013090 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een liftschacht en trappenhuis aan een bestaande loods

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019013090
  

Referentie gemeente:

2019/00046/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een liftschacht en trappenhuis aan een bestaande loods
    

Ligging:

Postweg 20 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel , 345A, 346E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van John Van Laethem, Lenniksebaan 1065 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een liftschacht en trappenhuis aan een bestaande loods.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.