OMV_2019035241 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het zetten van crepie op de buitengevel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019035241
  

Referentie gemeente:

2019/00053/OV
  

Projectnaam gemeente:

regulariseren van het zetten van crepie op de buitengevel
    

Ligging:

Fabriekstraat 35 te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 349Z

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Pascal De Letter, Postweg 119 te 1602 Vlezenbeek werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot regulariseren van het zetten van crepie op de buitengevel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.